პროექტები

დასახელება: ბრიოს სარეკლამო რგოლი
დამკვეთი: ბრენდჰაუსი

დასახელება: მაგთის სარეკლამო რგოლი
დამკვეთი: ნეოსტუდია

დასახელება: მაგთის სარეკლამო რგოლი
დამკვეთი: ნეოსტუდია

დასახელება: განათლების სამინისტროს სარეკლამო რგოლი
დამკვეთი: ზებრა სტუდია

დასახელება: ლუდი მთიელის სარეკლამო რგოლი
დამკვეთი: სარკე

დასახელება: წყალი სნოს სარეკლამო რგოლი
დამკვეთი: ზებრა სტუდია

დასახელება: ლუდი ჰერცოგის სარეკლამო რგოლი

დასახელება: განათლების სამინისტროს რგოლი
დამკვეთი: ზებრა სტუდია